1 min read
06 Mar
06Mar

Click here for information on the 2021 Census

Sčítání lidu se koná v neděli 21. března. Více informací najdete

Powszechny spis ludności odbędzie się w niedzielę, 21 marca.  Więcej informacji można.

Os censos vão-se realizar a 21 de março. Consulte mais informações.

Recensământul va avea loc duminică, 21 martie. Aflați mai multe informații accesând.

Sčítanie ľudu sa koná v nedeľu 21. marca. Viac informácií získate na stránke.