Sčítanie ľudu sa koná v nedeľu 21. marca.


Vyplnením svojho dotazníka na sčítanie ľudu pomôžete formovať svoju komunitu na nasledujúcich 10 rokov.

Sčítanie ľudu je pre každého.

Jedná sa o jedinečný prieskum, ktorý sa koná každých 10 rokov a poskytuje prehľad všetkých ľuďoch v Anglicku a vo Walese.

Povie nám o tom, aké sú naše potreby - pomáha pri rozhodovaní o službách, ako je napríklad zdravotná starostlivosť.

Vaše informácie zo sčítania ľudu sú chránené zákonom.

V skutočnosti je zverejnenie vašich osobných údajov trestným činom.

Neskôr dostanete list s prístupovým kódom, aby ste sa mohli zúčastniť online.

Pre tých, ktorí to potrebujú, sú k dispozícii rôzne formy pomoci.

Viac informácií získate na stránke www.census.gov.uk