Sčítání lidu se koná v neděli 21. března.


Sčítání lidu se koná v neděli 21. března.

Svou účastí pomůžete utvářet podobu své komunity na dalších 10 let.

Sčítání lidu je pro každého.

Je to jedinečný průzkum, který se provádí každých 10 let a poskytuje obrázek o všech lidech v Anglii a Walesu.

Ukáže nám, co potřebujeme – pomáhá rozhodovat o službách jako zdravotnictví.

Informace ze sčítání lidu jsou chráněny zákonem.

Sdílení osobních údajů je dokonce trestným činem.

Blíže k datu konání dostanete dopis s přístupovým kódem k vyplnění dotazníku online.

V případě potřeby nabízíme různou pomoc.

Více informací najdete na www.census.gov.uk