Powszechny spis ludności odbędzie się w niedzielę, 21 marca.


Wzięcie udziału w spisie pomoże w kształtowaniu społeczności lokalnych na kolejne 10 lat.

Powszechny spis ludności dotyczy każdego z nas.

Jest on wyjątkowym badaniem statystycznym przeprowadzanym co 10 lat w celu uzyskania informacji na temat wszystkich osób w Anglii i Walii.

Powszechny spis ludności pomaga określić nasze potrzeby – pomagając w podjęciu przemyślanych decyzji dotyczących usług, takich jak opieka zdrowotna.

Informacje uzyskane podczas powszechnego spisu ludności są prawnie chronione.

Udostępnianie osobistych informacji uzyskanych podczas spisu ludności jest przestępstwem.

Przed dniem spisu zostanie przesłane pismo z kodem dostępu umożliwiającym wypełnienie kwestionariusza spisu w Internecie.

Pomoc zostanie zapewniona osobom, które będą jej potrzebować.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.census.gov.uk